Što je važno znati kod Facebook i Instagram oglašavanja?

oglasavanje

Oglašavanje na društvenim mrežama, kao i ostali načini digitalnog oglašavanja su postali “must have” kod svih vrsta poslovnih subjekata. Nitko više ne želi plaćati skupe reklame na radiju, televiziji ili oglasnim pločama, jer je marketing konačno dobio svoj pravi smisao i svrhu. Digitalna era nam je omogućila plasiranje oglasa našoj ciljanoj skupini, bez nepotrebnog rasipanja budžeta i bez “opterećivanja” ljudi kojima naš oglas uopće nije namijenjen. Odgovori na pitanje: Što je važno znati kod Facebook i Instagram oglašavanja mogu poboljšati rezultate vaše kampanje.

1. Odrediti ciljanu skupinu

Možemo reći da je ovo najvažniji dio u Facebook Ads Manageru, jer ako ne odredite detaljno svoju ciljanu skupinu, oglas neće biti učinkovit. Postoji mogućnost da će se isporučivati vrlo malo te da angažmana na oglas gotovo i neće biti, a to zasigurno ne želite. Razmotrite tko su vaši kupci, kojoj dobnoj skupini pripadaju, gdje žive te koji su im interesi.

2. Rasporediti budžet

Nije isto staviti budžet od npr. 20$ za razdoblje od tri dana i na razdoblje od 7 dana. Kako dodajete iznos, tako će se opseg potencijalnog dosega ljudi povećavati ili obrnuto. Poželjno je veći mjesečni budžet rasporediti na više oglasnih kampanja, kako bi dobili širu sliku i kako bi znali na što ćete se u budućnosti više fokusirati, naravno na onaj tip oglasa koji daje bolje rezultate.

3. Razdvojiti Facebook i Instagram

Preporučljivo je razdvojiti Facebook i Instagram grupe oglasa, jer ćete tako usmjeriti svoj oglas na publiku svake mreže zasebno. Zašto je to važno? Može se dogoditi da se oglasi previše isporučuju Instagramu, a premalo ili gotovo ništa Facebooku, i time ne postižete ono što ste htjeli – ciljanu skupinu obje društvene mreže.

4. Izraditi atraktivan oglas

Vizualnost oglasa je gotovo od presudne važnosti. Fotografija ili video moraju biti kreirani tako da “kažu” korisnicima sve što im želite prenijeti, ali slikovito. Znamo da “fotografija govori više od tisuću riječi”, samo što je kod oglašavanja ponekad potrebno dopuniti tu fotografiju najvažnijim informacijama koje će korisnika potaknuti na reakciju. Facebook dozvoljava ograničeni tekst na fotografijama oglasa, tako da je i kod toga potrebno obratiti pažnju. U tu svrhu koristite Facebook Text Overlay Tool kako bi se uvjerili da vaša fotografija nema previše teksta.

5. Pratiti kampanju

Praćenje kampanje ne znači da morate 24/7 provjeravati što se događa, ali je s vremena na vrijeme potrebno provjeriti kako oglas prolazi i jesu li možda potrebne određene korekcije. Posebno je važno pratiti cijenu oglasa po rezultatu, jer nam to govori o samoj prolaznosti kampanje, odnosno je li učinkovita. Što je cijena po rezultatu niža, to je i kampanja učinkovitija.

6. Pridržavati se pravila o oglašavanju

Mnogi ne znaju ili nisu prethodno informirani o Facebook pravilima kojih se moraju pridržavati prilikom oglašavanja. Ukoliko neke od tih pravila prekršite Facebook može ugasiti vaš oglas. Ako iste greške ponavljate više puta može čak trajno i bespovratno ukloniti vaš oglašivački račun, te više nećete imati pravo oglašavanja na toj društvenoj mreži. Stoga je važno proučiti Facebook Advertising Policies, a ako niste iskusni ili nemate vremena za kreiranje oglasnih kampanja možete se obratiti nama za pomoć.