Što je cilj content marketinga? t

Content marketing ili marketing izrade sadržaja, kao i svaki drugi oblik marketinga ima za konačan cilj prodaju proizvoda kupcu. Razlika je u tome što content marketing, ispred cilja prodaje, ima za cilj atraktivnim i relevantnim sadržajem educirati ciljnu skupinu, te im pomoći u odluci o kupovini određenog proizvoda.

Content marketing ili marketing izrade sadržaja, kao i svaki drugi oblik marketinga ima za konačan cilj prodaju proizvoda kupcu. Razlika je u tome što content marketing, ispred cilja prodaje, ima za cilj atraktivnim i relevantnim sadržajem educirati ciljnu skupinu, te im pomoći u odluci o kupovini određenog proizvoda.

Content marketing ili marketing izrade sadržaja, kao i svaki drugi oblik marketinga ima za konačan cilj prodaju proizvoda kupcu. Razlika je u tome što content marketing, ispred cilja prodaje, ima za cilj atraktivnim i relevantnim sadržajem educirati ciljnu skupinu, te im pomoći u odluci o kupovini određenog proizvoda.

Content marketing ili marketing izrade sadržaja, kao i svaki drugi oblik marketinga ima za konačan cilj prodaju proizvoda kupcu. Razlika je u tome što content marketing, ispred cilja prodaje, ima za cilj atraktivnim i relevantnim sadržajem educirati ciljnu skupinu, te im pomoći u odluci o kupovini određenog proizvoda.

Koji su formati plasiranja sadržaja? t

Popis pojavnih oblika content marketinga je neograničen, a neki od njih su: blog, fotografija, audio i video zapisi, stranice na društvenim mrežama, infografike, e-knjige, webinari, newsletteri itd. Ne trebate uvrstiti sve oblike u svoje poslovanje, nego odabrati one koji će se najbolje prilagoditi djelatnosti vašeg poduzeća.

Popis pojavnih oblika content marketinga je neograničen, a neki od njih su: blog, fotografija, audio i video zapisi, stranice na društvenim mrežama, infografike, e-knjige, webinari, newsletteri itd. Ne trebate uvrstiti sve oblike u svoje poslovanje, nego odabrati one koji će se najbolje prilagoditi djelatnosti vašeg poduzeća.

Popis pojavnih oblika content marketinga je neograničen, a neki od njih su: blog, fotografija, audio i video zapisi, stranice na društvenim mrežama, infografike, e-knjige, webinari, newsletteri itd. Ne trebate uvrstiti sve oblike u svoje poslovanje, nego odabrati one koji će se najbolje prilagoditi djelatnosti vašeg poduzeća.

Popis pojavnih oblika content marketinga je neograničen, a neki od njih su: blog, fotografija, audio i video zapisi, stranice na društvenim mrežama, infografike, e-knjige, webinari, newsletteri itd. Ne trebate uvrstiti sve oblike u svoje poslovanje, nego odabrati one koji će se najbolje prilagoditi djelatnosti vašeg poduzeća.

Zašto poduzeća trebaju content marketing? t

Najvažniji razlozi zašto poduzeća trebaju marketing izrade sadržaja su: poticanje prodaje, smanjenje troškova i privlačenje kvalitetnijih klijenata s više lojalnosti.

Najvažniji razlozi zašto poduzeća trebaju marketing izrade sadržaja su: poticanje prodaje, smanjenje troškova i privlačenje kvalitetnijih klijenata s više lojalnosti.

Najvažniji razlozi zašto poduzeća trebaju marketing izrade sadržaja su: poticanje prodaje, smanjenje troškova i privlačenje kvalitetnijih klijenata s više lojalnosti.

Najvažniji razlozi zašto poduzeća trebaju marketing izrade sadržaja su: poticanje prodaje, smanjenje troškova i privlačenje kvalitetnijih klijenata s više lojalnosti.

 • Neograničen popis kanala

  Komunikacijski kanali se prilagođavaju potrebama poduzeća te zavise samo od mašte kreativaca.
 • Povećava angažman korisnika

  Samo kvalitetna i relevantna fotografija može povećati broj prikaza na oglasu do 94%. Angažman povećava vašu vidljivost i prepoznatljivost branda.
 • Privlači pažnju korisnika

  Content marketing ne nagovara na kupnju (push efekt), nego privlači pažnju (pull efekt) relevantnim i korisnim sadržajem.
 • Jeftiniji i učinkovitiji marketing

  Content marketing je jeftiniji u odnosu na tradicionalne oblike marketinga, a svojim sadržajem plasiranim ka ciljanoj publici povećava prodaju.

Kvalitetan sadržaj osigurava poduzeću vjerodostojnost i autoritet unutar svoje djelatnosti.

Što vam naše usluge content marketinga omogućuju?

Content manager, pored znanja i umijeća oblikovanja relevantnog sadržaja, zahtijeva u najvećoj mjeri ljubav prema pisanju, odlično poznavanje jezika i neiscrpnu kreativnost. Sve nabrojeno, složit ćete se, nema svatko od nas i upravo iz toga razloga naše usluge vam stoje na raspolaganju. Za vas ćemo, uz prethodnu analizu i strategijski plan, kreirati sadržaj koji će privući vašu ciljanu skupinu te zainteresirati, i potaknuti na kupnju određenog proizvoda ili usluge.

POŠALJITE NAM UPIT

Pisanje tekstova za web stranice t

Prvi i najvažniji korak pri izradi svake web stranice je njezin tekstualni dio. Taj sadržaj mora biti kreiran prema pravilima content marketinga, što uključuje i SEO optimizaciju. Što to znači? Odgovor je vrlo jednostavan - privlačenje i poticanje korisnika vaše web stranice na angažman i ostvarivanje dobrog položaja na tražilici.
Za vas kreiramo tekstove koji će privući vašu ciljanu publiku i stvoriti lojalnost kod vaših kupaca ili klijenata.

Prvi i najvažniji korak pri izradi svake web stranice je njezin tekstualni dio. Taj sadržaj mora biti kreiran prema pravilima content marketinga, što uključuje i SEO optimizaciju. Što to znači? Odgovor je vrlo jednostavan - privlačenje i poticanje korisnika vaše web stranice na angažman i ostvarivanje dobrog položaja na tražilici.
Za vas kreiramo tekstove koji će privući vašu ciljanu publiku i stvoriti lojalnost kod vaših kupaca ili klijenata.

Prvi i najvažniji korak pri izradi svake web stranice je njezin tekstualni dio. Taj sadržaj mora biti kreiran prema pravilima content marketinga, što uključuje i SEO optimizaciju. Što to znači? Odgovor je vrlo jednostavan - privlačenje i poticanje korisnika vaše web stranice na angažman i ostvarivanje dobrog položaja na tražilici.
Za vas kreiramo tekstove koji će privući vašu ciljanu publiku i stvoriti lojalnost kod vaših kupaca ili klijenata.

Prvi i najvažniji korak pri izradi svake web stranice je njezin tekstualni dio. Taj sadržaj mora biti kreiran prema pravilima content marketinga, što uključuje i SEO optimizaciju. Što to znači? Odgovor je vrlo jednostavan - privlačenje i poticanje korisnika vaše web stranice na angažman i ostvarivanje dobrog položaja na tražilici.
Za vas kreiramo tekstove koji će privući vašu ciljanu publiku i stvoriti lojalnost kod vaših kupaca ili klijenata.

Pisanje tekstova za društvene mreže t

Vođenje poslovnih stranica na društvenim mrežama zahtijeva kvalitetno i strategijsko objavljivanje sadržaja. Tekstualni dio, koji se nalazi u sadržaju objave, mora privući korisnike i potaknuti ih na komunikativnu interakciju, a samim time i na veći angažman, što opet daje veći organski doseg vaših objava i autoritet stranice.
Za vas ćemo kreirati sadržaj koji odražava vaš brend i koji će doprijeti do vaših stvarnih i potencijalnih kupaca.

Vođenje poslovnih stranica na društvenim mrežama zahtijeva kvalitetno i strategijsko objavljivanje sadržaja. Tekstualni dio, koji se nalazi u sadržaju objave, mora privući korisnike i potaknuti ih na komunikativnu interakciju, a samim time i na veći angažman, što opet daje veći organski doseg vaših objava i autoritet stranice.
Za vas ćemo kreirati sadržaj koji odražava vaš brend i koji će doprijeti do vaših stvarnih i potencijalnih kupaca.

Vođenje poslovnih stranica na društvenim mrežama zahtijeva kvalitetno i strategijsko objavljivanje sadržaja. Tekstualni dio, koji se nalazi u sadržaju objave, mora privući korisnike i potaknuti ih na komunikativnu interakciju, a samim time i na veći angažman, što opet daje veći organski doseg vaših objava i autoritet stranice.
Za vas ćemo kreirati sadržaj koji odražava vaš brend i koji će doprijeti do vaših stvarnih i potencijalnih kupaca.

Vođenje poslovnih stranica na društvenim mrežama zahtijeva kvalitetno i strategijsko objavljivanje sadržaja. Tekstualni dio, koji se nalazi u sadržaju objave, mora privući korisnike i potaknuti ih na komunikativnu interakciju, a samim time i na veći angažman, što opet daje veći organski doseg vaših objava i autoritet stranice.
Za vas ćemo kreirati sadržaj koji odražava vaš brend i koji će doprijeti do vaših stvarnih i potencijalnih kupaca.

Pisanje tekstova za blog t

Blog je edukativan sadržaj za čime korisnici najčešće tragaju na Internetu. Zašto je to idealna prilika za vas? Kroz objavljivanje edukativnog sadržaja o vašim proizvodima ili uslugama, možete stvoriti interes korisnika koji će se, nakon što shvate zašto im je određeni proizvod potreban i u čemu će im pomoći, konvertirati u vaše stvarne kupce.
Želimo kontinuirano stvarati edukativan sadržaj, jer pored znanja i iskustva u tome, naša velika ljubav su pisanje i kreiranje. To ćete prepoznati i u našim radovima.

Blog je edukativan sadržaj za čime korisnici najčešće tragaju na Internetu. Zašto je to idealna prilika za vas? Kroz objavljivanje edukativnog sadržaja o vašim proizvodima ili uslugama, možete stvoriti interes korisnika koji će se, nakon što shvate zašto im je određeni proizvod potreban i u čemu će im pomoći, konvertirati u vaše stvarne kupce.
Želimo kontinuirano stvarati edukativan sadržaj, jer pored znanja i iskustva u tome, naša velika ljubav su pisanje i kreiranje. To ćete prepoznati i u našim radovima.

Blog je edukativan sadržaj za čime korisnici najčešće tragaju na Internetu. Zašto je to idealna prilika za vas? Kroz objavljivanje edukativnog sadržaja o vašim proizvodima ili uslugama, možete stvoriti interes korisnika koji će se, nakon što shvate zašto im je određeni proizvod potreban i u čemu će im pomoći, konvertirati u vaše stvarne kupce.
Želimo kontinuirano stvarati edukativan sadržaj, jer pored znanja i iskustva u tome, naša velika ljubav su pisanje i kreiranje. To ćete prepoznati i u našim radovima.

Blog je edukativan sadržaj za čime korisnici najčešće tragaju na Internetu. Zašto je to idealna prilika za vas? Kroz objavljivanje edukativnog sadržaja o vašim proizvodima ili uslugama, možete stvoriti interes korisnika koji će se, nakon što shvate zašto im je određeni proizvod potreban i u čemu će im pomoći, konvertirati u vaše stvarne kupce.
Želimo kontinuirano stvarati edukativan sadržaj, jer pored znanja i iskustva u tome, naša velika ljubav su pisanje i kreiranje. To ćete prepoznati i u našim radovima.

Snaga priče, kao najstariji oblik content marketinga, je najmoćniji oblik dopiranja do svijesti primatelja poruke.